AC Horsens vs Sporting Lisbon highlights (1-1)

AC Horsens – Sporting Lisbon (23-08-2012)

AC Horsens vs Sporting Lisbon . Score: 1-1.

AC Horsens v Sporting Lisbon goals:

  • AC Horsens 1-0: M. Spelmann goal (15').
  • Sporting Lisbon 1-1: